CORONAVIRUS

Inmiddels zijn door het kabinet aangepaste maatregelen aangekondigd om de lock-down weer verder te versoepelen. Zie hiervoor ook de in omloop zijnde updates. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, zullen we opnieuw een bericht uit laten gaan specifiek gericht op de aanpassingen in de arbozorg.
Voor Zicht op Beter betekent dit:
– dat spreekuren met de bedrijfsarts, op advies van de beroepsgroep nog steeds telefonisch plaats zullen vinden om zodoende de voortgang van begeleiding te kunnen borgen en u te kunnen adviseren. Spreekuren kunnen in overleg ook fysiek ingepland worden, zoals bij nieuwe ziekmeldingen en complexe problematiek, waarbij een regulier spreekuurcontact van essentiële meerwaarde is;. Bekijk de spreekuurlocaties op de website;
– dat geplande overleggen en bedrijfsbezoeken tot nader order verschoven worden;
– dat indien er op locatie van de klant door ons spreekuren worden verzocht, we in overleg bekijken of we de telefonische spreekuren vanuit deze locatie blijven doen of vanuit onze thuiswerkplekken;
– dat indien er overleggen/SMT’s gepland zijn, we deze telefonisch uitvoeren, of eventueel in een conference-call;
– dat we voor vragen telefonisch goed bereikbaar zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan de bedrijfsarts voor mij een COVID-19 test aanvragen?
Neen, wij kunnen dat als bedrijfsarts ook niet meer voor uw werknemers doen. Vanaf maandag 1 juni kunnen inwoners van Nederland zelf bij de GGD een Covid-test aanvragen zonder tussenkomst van een huisarts of bedrijfsarts. Hiervoor is een landelijk telefoonnummer ingesteld, bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Het landelijke telefoonnummer hiervoor is 0800-1202.
In welke situatie mag ik gaan werken en wanneer niet?
– Je hebt zelf bewezen Corona; blijf thuis, in quarantaine twee weken en uitzieken bij koorts, bij toename klachten bel je je huisarts.
– Een gezinslid heeft bewezen Corona; gezinsleden blijven allemaal thuis, in quarantaine twee weken, je gaat in die periode dus niet werken.
– Je bent zelf ziek met koorts èn luchtwegklachten en benauwdheid; blijf thuis, gezinsleden blijven allemaal thuis.
– Een gezinslid heeft koorts èn luchtwegklachten en benauwdheid; gezinsleden blijven thuis en je gaat dus niet werken, tenzij het gaat om vitale en cruciale processen/beroepen. Het verrichten van werkzaamheden gaat dan in overleg met de werkgever.
– Je bent zelf verkouden; blijf thuis en ziek uit, na 24 uur geen klachten, mag je naar buiten. Er zijn geen restricties voor gezinsleden.
– Een gezinslid is verkouden: er gelden geen restricties, de rest van het gezin mag gewoon naar buiten.
Als je thuisblijft omdat je zelf ziek bent, dan meld je je ook officieel ziek bij de werkgever. Als een van de gezinsleden bewezen Corona heeft, of klachten zoals hierboven beschreven, en je moet thuis blijven, overleg dan met de werkgever wat voor vorm van verlof mogelijk is (zoals bijzonder verlof of zorgverlof).
Ik behoor tot de risicogroep, moet ik dan gaan werken?
Als je tot een risicogroep behoort is dat niet a priori een reden om niet te hoeven werken/ziek te melden. Je moet net als ieder ander goede hygiëne-maatregelen in acht nemen (zie website RIVM), in het werk geen contact hebben met mensen die luchtweginfecties hebben, en zo veel mogelijk alleen werken. Als dat laatste niet goed te borgen is moet je in overleg met de werkgever afspraken maken en eventueel thuiswerken of thuis blijven als het niet anders kan. In ieder geval hoef je je niet ziek te melden. Als je zelf wel (luchtweg)klachten hebt, dan is ziek melden wel aan de orde.
Toelichting, de omschreven risicogroepen door het RIVM zijn mensen met:
– afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
– chronische hartaandoeningen;
– diabetes mellitus;
– verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
– een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
Kan ik gewoon lunchen met mijn collega’s?
NEEN; social distancing blijft een zéér belangrijk advies (dus minimaal 1,5 tot 2 m afstand houden… onder alle omstandigheden!!) Dus liever aan je bureau je boterham opeten, eventueel beperkt en alleen buiten een rondje lopen op het bedrijfsterrein.
Waar moet ik op letten als ik op een bouwlocatie werk?
Werk het liefst zo veel mogelijk alleen. Ben ook alert bij het gebruik van Dixi-toiletten (klinken moeten bijvoorbeeld continu goed gereinigd worden). Let op bij het schaften: niet met zijn allen in de keet; dat wil zeggen maximaal 3-4 personen (ieder in een hoek); dus eventueel meerdere keten plaatsen, schaften in shifts of ruimtes elders inrichten.