DIENSTEN

Zicht op Beter stemt de dienstverlening af op uw wensen en behoeftes – rekening houdende met de wettelijke verplichtingen. Er is geen sprake van verplichte winkelnering, zoals bij de reguliere arbodiensten. U betaalt bij Zicht op Beter alleen voor de diensten die u daadwerkelijk nodig heeft. Denk aan arbo-beleidsadvisering, werkplekonderzoek, verzuimbegeleiding (spreekuur), preventief- of arbeidsomstandighedenspreekuur, preventief medisch onderzoek, sociaal medisch overleg, beoordeling WGA/ziektewet voor eigenrisicodrager, verzekeringsgeneeskundige beoordeling, second opinion en/of een rijbewijskeuring (vrachtwagenrijbewijs) en RI&E-beoordelingen.

Daarnaast werkt Zicht op Beter met een groot netwerk van gekwalificeerde dienstverleners. Denk aan reïntegratiebedrijven, trainings- en opleidingsinstituten, coaches, (para-)medische behandelaars, casemanagers en andere (kern)deskundigen zoals veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en A&O-adviseurs. Bij sociale problematiek wordt gewerkt met vertrouwenspersonen, maatschappelijk werkers en bewindvoerders bij schuldhulpverlening.