KLACHTENREGELING

Op de dienstverlening van Zicht op Beter is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. In het verlengde van dit wettelijke voorschrift is voor de cliënten en opdrachtgevers van Zicht op Beter een klachtenregeling opgesteld. Indien u een klacht wilt indienen, dan kan dat bij de persoon over wie u een klacht heeft, of u kunt rechtstreeks een mail richten aan de directie, via directie@zichtopbeter.nl.