DE PRAKTIJKONDERSTEUNER BEDRIJFSARTS

De praktijkondersteuner als rechterhand van de bedrijfsarts.

Sinds maart 2023 werkt Zicht op Beter met praktijkondersteuners van de bedrijfsarts (POB). Wat houdt deze functie in en wat kunt u verwachten van de POB?

Een POB werkt in opdracht van de bedrijfsarts en ondersteunt de bedrijfsarts op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Taken van de POB zijn o.a.:

  • Inplannen, voorbereiden en voeren van spreekuren en (vervolg)afspraken
  • Bewaken van stappen in proces van Wet Verbetering Poortwachter
  • Inschatten of (snelle) inzet van bedrijfsarts nodig is
  • Werkplek bezoeken
  • Leidinggevende adviseren bij de re-integratie van medewerkers

De POB werkt in taakdelegatie en daardoor nauw samen met de bedrijfsarts. Er vindt frequent overleg plaats tussen deze disciplines. Door het werken in taakdelegatie en omdat de POB binnen Zicht op Beter BIG-geregistreerd is, mogen vertrouwelijke informatie en medische gegevens tussen hen uitgewisseld worden. Ook de POB heeft een medisch beroepsgeheim.

De bedrijfsarts blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en houdt de supervisie over het re-integratieproces. Een medewerker heeft altijd het recht om een bedrijfsarts te spreken.