PRIVACYSTATEMENT

Privacyverklaring in het kader van de AVG

Zicht op Beter is een medisch adviesbureau.

Voor onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige en medische cliëntengegevens. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor het doel waarvoor de gegevens nodig zijn. Wij delen uw cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is conform wetgeving of protocol/standaard/richtlijn.

Uw cliëntengegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen op basis van het doel waarmee de gegevens verkregen zijn. Wij beschermen met alle mogelijke middelen uw gegevens tegen inzage van onbevoegden.

Indien u bezwaar maakt tegen het opslaan van gegevens als er geen behandelcontract is, wilt u dit dan kenbaar maken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van informed consent.

 

Directie Zicht op Beter

Maart 2024